Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

syrenka27
0585 9be9 500
Janusz Korczak
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today vianivea nivea
syrenka27
Każdy ma swoje Westerplatte. Coś czego musi bronić i za nic nie odda.
— Jan Paweł II
Reposted frommendacious mendacious viagwiazdeczka gwiazdeczka
syrenka27
6233 06dc

July 03 2015

syrenka27
2214 b122
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu vianivea nivea
syrenka27
Wierzyłam, że jesteśmy silniejsi, niż jedna pomyłka.
— Grey's Anatomy s10e09
Reposted frombizarrement bizarrement vianivea nivea
syrenka27
Każdy problem, z jakim się stykamy, jest jednocześnie pewnego rodzaju darem.
— Elisabeth Kubler- Ross " Koło życia. Rozważania o życiu i śmierci"
Reposted fromnatatalia13 natatalia13 viabezsenna bezsenna

June 30 2015

syrenka27
Nie zawsze dostajesz to, czego pragniesz, Bóg jednak zawsze daje ci to, czego potrzebujesz.
— Elisabeth Kubler- Ross " Koło życia. Rozważania o życiu i śmierci"
Reposted fromnatatalia13 natatalia13 viabezsenna bezsenna
syrenka27
Because growing up sometimes means leaving people behind.
— Grey's Anatomy 07x05
Reposted fromAng3ll Ang3ll viabezsenna bezsenna
syrenka27
3893 85e1
Reposted fromchemist chemist viabezsenna bezsenna
syrenka27
Przypuszczam, że jest to część miłości do drugiego człowieka: trzeba z czegoś zrezygnować. Czasem trzeba nawet zrezygnować z niego samego.
— Lauren Oliver
Reposted fromnyaako nyaako viabezsenna bezsenna
syrenka27

Nie ma innej klęski oprócz rezygnacji.

— Elbert Hubbart
Reposted fromyourtitle yourtitle

June 29 2015

6396 4b9a 500
Reposted fromderzw3rg derzw3rg vianivea nivea
syrenka27
W życiu warto mieć odwagę: Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. Warto żyć i nie pytać dlaczego.
Reposted fromcorvax corvax viaiamstrong iamstrong
syrenka27
4973 b0d4 500
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness vianivea nivea
syrenka27
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo vianivea nivea
syrenka27
Ile szczęścia może dać jedna chmura na niebie?
— klasyk
syrenka27
syrenka27

Ileż ja się napłakałam. Ale teraz już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.

— Coco Chanel
Reposted fromteraz teraz viaanakarenina anakarenina
syrenka27
Duszę się. Muszę wyjechać z tego miasta. Z tego kraju najlepiej. Muszę wreszcie wrócić do domu.  Muszę odejść od Ciebie, żeby dojść do siebie.  
— 212
syrenka27
Prawdziwa miłość romantyczna polega na tym, że szuka się kobiety, która jest już zajęta. Trzeba się w niej zakochać, a potem już można sobie spokojnie w łeb strzelać.
— prof D.
Reposted fromLukrecja Lukrecja viaanakarenina anakarenina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl